Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 27 / 29

ROZPIS DIELCOV noha 4 × 4 × 84 cm, 4 ks polica 30 × 90 cm, 3 ks bočný priečnik a čapy 8 × 25 cm, 4 ks šteblík (priečka) 2 × 1,8 × 60 cm, 6 ks zadné čelo a čap 9 × 90 cm, 1 ks zadný priečnik a čapy 8 × 90 cm, 2 ks podpera a čapy 3 × 90 cm, 3 ks kresba: Milan Gigel