Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

2. Hobľovanie Dosky zrovnáme a nahrúbkujeme na 20 mm. Keďže ide o väčší projekt, na bočné strany si poznačíme, na výrobu ktorých dielov je doska určená. Foto: Milan Gigel