Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

1. Nohy Z masívu napílime nohy s prierezom 4 × 4 cm. Dbáme na pravouhlosť všetkých strán, aby si aj knižnica pri zostavení čapových spojov zachovala pravouhlosť. Foto: Milan Gigel