Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

5. Vŕtanie Do bočných priečnikov navŕtame v jednotnom rozstupe trojicu otvorov na kolíky. Použijeme vŕtaciu šablónu alebo sa spoľahneme na stolovú vŕtačku s dorazom. Foto: Milan Gigel