Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

6. Otvory Otvory navŕtame aj do ozdobných šteblíkov (priečok). Vŕtame v strede, aby boli šteblíky pri spojení s bočnými priečnikmi v zákryte. Opäť si pomôžeme šablónou. Foto: Milan Gigel