Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

7. Čapy Na koncoch bočných priečnikov vytvarujeme čapy. Začneme ohraničujúcimi zárezmi a pokračujeme odoberaním materiálu. Presným dorazom kontrolujeme ich dĺžku. Foto: Milan Gigel