Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

8. Obrysovanie Na nohy obrysujeme čapy tak, aby bočné zostavy lícovali s vnútornou stranou poličky. Zaznačíme nielen ich umiestnenie, ale aj hĺbku s rezervou na lepidlo. Foto: Milan Gigel