Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

10. Hroty Nohy ozdobíme ihlanmi. Tie napílime na stolovej píle. Nastavíme sklon kotúča 20° a vysunutie 16 mm. Dávame pozor, aby sme ich vyrobili na vrchnej strane. Foto: Milan Gigel