Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

11. Čapovanie Podľa rozpisu skrátime podpery políc, zadné priečniky a korunku. Vyrežeme na nich čapy a dbáme na to, aby všetkých šesť dielov malo rovnakú dĺžku. Foto: Milan Gigel