Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

13. Dlabanie Na dlabačke vyformujeme dlaby. Každú operáciu robíme s dorazom, aby bolo párové umiestnenie vždy zhodné. Pomáha to riešiť aj prípadné chyby v umiestnení. Foto: Milan Gigel