Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 13 / 29

14. Prispôsobenie Čapy prispôsobíme dlabom. Nožom orežeme prečnievajúce hrany, prípadné hrúbkové presahy doladíme prebrúsením. Praktickou pomôckou je aj široké ostré dláto. Foto: Milan Gigel