Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

16. Poldrážky Do zadných priečnikov vyfrézujeme poldrážky. Šírka zodpovedá hrúbke políc, zahĺbenie je 5 mm. Ak drážka prechádza čapom, pevnosť výsledného spoja to neohrozí. Foto: Milan Gigel