Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

18. Brúsenie Všetky diely dôkladne prebrúsime. Sústredíme sa nielen na plochy, ale aj na hrany. Samostatnú pozornosť si vyžadujú ozdobné ihlany na vrchnom konci stĺpikov. Foto: Milan Gigel