Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

19. Morenie Všetky diely namoríme, vynecháme iba čapy a dlaby. Rôznou intenzitou nanášania modrila sa pokúšame zjednotiť farebné odchýlky jednotlivých kusov masívu. Foto: Milan Gigel