Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

23. Formátovanie Police naformátujeme na mieru a skúšobne osadíme do knižnice. Kontrolujeme dobré dosadnutie k zadným priečnikom a to, či sú na podpere položené v rovine. Foto: Milan Gigel