Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

24. Zaoblenie Hranovou brúskou zaoblíme predné rohy políc. Materiál uberáme citlivo a pomaly, pretože sa chceme vyhnúť obháraniu hrany. Dbáme na kolmosť. Foto: Milan Gigel