Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

25. Morenie Police namoríme tak, aby farebne ladili s rámom knižnice. Pri vrchných dvoch dbáme na to, aby bola namorená aj rubová strana. Počkáme na vyschnutie moridla. Foto: Milan Gigel