Back to the article Konferenčný stolík do obývačky za 57 eur 18 / 29

Zložte nasucho oba bočné dielce a skontrolujte zarovnanie vrchnej priečky s nohami a dosadnutie čapov. Zúžením čapu možno na milimetre upraviť pozíciu dielov.

14 milangigiel stolik14 hk big image