Back to the article Ako opraviť drevenú stoličku 1 / 19

11. NANÁŠANIETmel štedro nanášame na lepené plochy. Postará sa o vyplnenie drobných defektov a celoplošné spojenie opravovaných dielcov. Foto: Milan Gigel