Back to the article Ako opraviť drevenú stoličku 1 / 19

8. PROTÉZOVANIENa doplnenie chýbajúcich častí a spevnenie osadenia nôh vyrobíme z masívu protézy. Drevinu vyberáme podľa plánovanej záťaže. Foto: Milan Gigel