Back to the article Ako opraviť drevenú stoličku 7 / 19

7. ZAČISTENIEPoškodené, zhnité a vylomené časti, ktoré nemožno upevniť lepidlom, odstránime a plochy začistíme dlátom. Vytvárame hladké línie. Foto: Milan Gigel