Back to the article Ako opraviť drevenú stoličku 1 / 19

1. ZNAČENIEDielce si na spojoch označíme značkami, ktoré pri obnove povrchovej úpravy nezmiznú. Vytvárame ich škrabaním na skrytých miestach. Foto: Milan Gigel