Back to the article Výstavba ohniska 7 / 15

Maltou naplníme vrecko určené na škárovanie. Vrecko na druhom konci zaistíme spinkou, aby nám malte hneď nevytekala. foto: SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.