Back to the article Výstavba ohniska 5 / 15

Druhý rad lepíme lepiacou maltou už na položený rad Mountain Block. Takto postupujeme do výšky 5 radov. Pri každom rade kontrolujeme vodováhou rovinu. foto: SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.