Back to the article Výstavba ohniska 1 / 15

Pripravíme si pevný zhutnený štrkový podklad v hrúbke cca 30 cm a v šírke 40 cm. Prvý rad prvkov Mountain Block osadíme do zavlhnutej betónovej zmesi o hrúbke cca 10 cm.