Back to the article Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m 1 / 21

Vyrovnáme terén, ktorý upravíme dusaním. Vytýčime si stred jahodovej pyramídy. Podľa vonkajšieho polomeru prvéhokruhu osadíme prvú tvarovku. Na stanovenie polomeru použijeme špagát alebo meter. foto: Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.