Back to the article Úľ pre divé čmeliaky 9 / 11

8. LETÁČPred vletový otvor upevníme letáč. Jeho úlohou bude pomôcť čmeliakom pri vzlietaní a nalietavaní na vstupný otvor. Jemne spádujeme. Foto: Milan Gigel