Back to the article Terasa pri rodinnom dome ako záhradná obývačka 1 / 10

ZARIADENIEOpäť môže byť celkom jednoduché – stôl a lavice. Kritériom je, aby ustálo aj dážď, z čoho vyplýva, že pravidelnému ošetrovaniu lazúrami sa nevyhnete. vizualizácia: Miroslav Šteiner