Back to the article Terasa pri rodinnom dome ako záhradná obývačka 1 / 10

PODLAHY A POVRCHYPalubovka z terasových dosiek je vhodná, treba ju však pravidelne ošetrovať olejom. Okolo je drobný štrk s kamennými šľapákmi a betónový chodník pri dome. vizualizácia: Miroslav Šteiner