Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 1 / 27

19. OSADÍME PIECKUDymovod zasunieme do udiarne dostatočne hlboko tak, aby sa nikde neopieral o drevo. Stúpajúci dym musí ísť priamo na rozrážací plech vnútri udiarne. foto: Richard Bielek, WCUT