Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 19 / 27

18. VYPÍLENIEOtvor začistíme a z vonkajšej strany priskrutkujeme prechodový plech. Pozor, otvor v plechu musí byť vo výške dymovodu vedúceho z piecky! foto: Richard Bielek, WCUT