Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 1 / 27

15. DETAIL ÚKOSUProfily 138 × 18 × 100 mm majú byť zrezané pod uhlom 45°, aby vonkajšia strana merala 1 000 mm a vnútorná 964 mm, a majú byť natreté olejovým náterom. foto: Richard Bielek, WCUT