Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 1 / 27

14. OBKLADPostupne obložíme všetky steny udiarne smerom zvrchu nadol. Pozor, pero profilu musí byť vždy hore! foto: Richard Bielek, WCUT