Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 13 / 27

12. VETRACIE OTVORYDo dvoch dosiek 1 000 × 138 × 18 mm vyvŕtame Forstnerovým vrtákom diery. Celková plocha prierezu dier by sa mala rovnať ploche prierezu privádzajúceho dymovodu. foto: Richard Bielek, WCUT