Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 1 / 27

10. POSTAVÍME KOSTRUPrekontrolujeme pôdorysné diagonály. Na ich dočasnú korekciu použijeme sťahovacie pásy, až kým nebude kostra primontovaná k podlahe. foto: Richard Bielek, WCUT