Back to the article Svojpomocná stavba domácej udiarne 1 / 27

3. DO ČERSTVÉHO BETÓNUOsadíme spodný roznášací a kotviaci rám z profilov 70 × 40 mm s vonkajšími rozmermi 960 × 960 mm. Cez predvŕtané diery priskrutkujeme skrutky do betónu s rozmermi 8 × 120 mm.