Back to the article Svojpomocná stavba detského pieskoviska 1 / 17

9. HRABĽAMIPôdu pod pieskoviskom zrovnáme, odstránime nerovnosti a kamene. Začistíme okraje pieskoviska aj okolie pätiek. foto: Richard Bielek, WCUT