Back to the article Svojpomocná stavba detského pieskoviska 2 / 17

1. MERANIE A ZAKLADANIEPásmom vymeriame pieskovisko v záhrade. Diery vykopeme tak, aby kraj osadenej pätky bol zarovno s okrajom pieskoviska. Natiahneme šnúry. foto: Richard Bielek, WCUT