Back to the article Svojpomocná stavba detského pieskoviska 1 / 17

7. TRÁVNY KRYTOdstránime trávnu mačinu do hĺbky asi 8 cm. Vzniknuté trávnaté kocky môžeme skladovať najviac päť dní, lebo ich ešte využijeme. foto: Richard Bielek, WCUT