Back to the article Svojpomocná stavba detského pieskoviska 1 / 17

6. SUŠENIE NÁTERUPomôžeme si postavením drevených profilov na stojato. Oprieme ich iba o rohy, náter sa rovnomerne rozloží a zaschne. foto: Richard Bielek, WCUT