Back to the article Svojpomocná stavba detského pieskoviska 1 / 17

4. PRESNÉ ULOŽENIEPätky musia presne lícovať so šnúrou. Pomocou malej vodováhy ich úplne vyrovnáme vo zvislom smere. Ponorením do betónu nastavíme ich výšku. foto: Richard Bielek, WCUT