Back to the article Svojpomocná stavba detského pieskoviska 1 / 17

16. MONTUJEME PLOTOVKYPomocou napnutej šnúry a jednej plotovky ich priskrutkujeme v rovnakých rozstupoch. Aby nám „neutiekla“ zvislosť, kontrolujeme ich vodováhou. foto: Richard Bielek, WCUT