Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 1 / 17

11. ZÁBRADLIAVšimnime si „parapetnú“ dosku na hornom okraji, o ktorú sa možno pohodlne oprieť. Medzičasom sme doložili aj odrezky dlažby chýbajúce pri stĺpikoch. Foto: Miloš Tomka