Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 2 / 17

2. STĹPIKY „ZAVETRUJEME“!Kotvami prichytíme kovania k betónu a pomocou závitových tyčí a matíc zhotovíme svorníky. Dva svorníky uložené nad sebou prechádzajú trámom. Foto: Miloš Tomka