Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 1 / 17

10. HOTOVÁ STRECHANa hrebene nárožia pripevníme hrebenáče, stačí aj bez tesniacich pásov. Na podlahe už leží guľatina na zábradlie. Foto: Miloš Tomka