Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 1 / 17

7. LATOVANIENa kontralaty pribíjame laty vo vodorovnom smere, v rozstupe, ktorý stanovuje výrobca strešnej krytiny podľa sklonu strechy. Foto: Miloš Tomka