Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 1 / 17

6. HYDROIZOLÁCIAPoistnú hydroizoláciu urobíme z paropriepustnej fólie a pripevňujeme ju sponkami. Hneď pribíjame kontralaty. Foto: Miloš Tomka