Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 1 / 17

5. STUŽENIE A PODPERYPráca musí z pohľadovej strany vyzerať výborne, bez vytrhnutých triesok. Zvislé stĺpiky sa opierajú o klieštiny a podopierajú krokvy v kritickom spoji krokiev. Foto: Miloš Tomka