Back to the article Štvorcový altán na terase svojpomocne 3 / 17

3. KROVVäzný hranol stolice musí byť vodorovný. Správne rozmery stĺpikov určíme pomocou nivelačného prístroja. Na stolicu namontujeme krokvy a po nich „nárožáky“. Foto: Miloš Tomka