Back to the article Stojisko pred garážou za 1125 € 14 / 15

Vrstvy garážového stojiska 1. liata podlaha s hr. 20 mm, frakcia kameňa 3 – 6 mm2. penetračný náter3. betónová platňa s hr. 100 mm4. kamenná drvina, frakcia 16 – 32, hrúbka 100 mm5. pôvodná zemina vizualizácie: Miroslav Šteiner